PL/EN

Szkolenie nt. komunikacji zewnętrznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe

W czerwcu 2017 r. w ramach projektu "Działamy dla zmiany" odbędzie się szkolenie nt. komunikowania efektów działań społecznych dla pracowników organizacji zrzeszonych w Forum Darczyńców.