PL/EN

Warsztaty mierzenia efektów działań społecznych

Spotkanie warsztatowe I

9.12.2016 r. w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w  Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach trzydniowego cyklu warsztatów mierzenia efektów działań społecznych. Wzięło w nim udział liczne grono pracowników organizacji zrzeszonych w  Forum Darczyńców, a także przedstawicieli operatorów PAFW (która jest członkiem Forum). Wydarzenie było ważnym elementem projektu Forum Darczyńców pt. "Działamy dla zmiany", dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i mającego na celu wsparcie organizacji pozarządowych w mierzeniu i komunikowaniu efektów ich działalności.

Warsztat poprowadziły dwie ekspertki od ewaluacji i badania wpływu: dr Maria Rogaczewska i Aleksandra Gołdys z Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W pierwszej części spotkania uczestnicy dokonali solidnej analizy swoich organizacji pod kątem działań, które realizują i zmian społecznych, do których dążą za pomocą tych działań. Następnie zdiagnozowali kluczowe mechanizmy - hamujące i wzmacniające zmianę - jakie występują w obszarach ich działalności. Mając tę bazę, przystąpili do wstępnego określenia wskaźników służących mierzeniu zmiany. Uczestnicy poznali też model zmiany opracowany przez Uniwersytet Warszawski, będący pomocą w planowaniu i mierzeniu efektów działań społecznych.

To była dość intensywna praca, inspirująca do stawiania sobie istotnych pytań typu: Do czego tak naprawdę zmierza moja organizacja? Co jest sednem i sensem jej istnienia? Jak mogę się dowiedzieć, czy moje działania odnoszą jakikolwiek skutek?

Kanwą dla warsztatu były wyniki badania przeprowadzonego przez Fundację "STOCZNIA" (również w ramach projektu "Działamy dla zmiany"). Badanie to miało na celu poznanie doświadczeń członków Forum Darczyńców i operatorów PAFW w zakresie mierzenia efektów działań społecznych oraz wyłonienie dobrych praktyk. Jak się okazało, dostarczyło ono wiele podpowiedzi, w jakim kierunku powinna pójść praca warsztatowa.


Spotkanie warsztatowe II

Za nami kolejne spotkanie z cyklu warsztatów mierzenia efektów działań społecznych. 08.02.2017 r. w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Forum Darczyńców oraz operatorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pochylili się nad kolejnymi aspektami ewaluacji i mierzenia wpływu swoich działań.

Warsztat, podobnie jak poprzednim razem, poprowadziły ekspertki z Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego: dr Maria Rogaczewska i Aleksandra Gołdys.

Spotkanie rozpoczęło się od żywej dyskusji nad terminologią związaną z mierzeniem efektów: co to znaczy produkt, rezultat, efekt, wpływ? Jakie są między nimi granice? Jak je zdefiniować, byśmy mogli być pewni, że mówimy o tym samym? Pytania pozornie proste, a jednak - jak się okazało - niełatwo znaleźć na nie jednoznaczną odpowiedź. Dyskusja doprowadziła uczestników do określenia ułatwiających to wyzwanie kryteriów.

Kolejnym ważnym punktem programu był wywiad z przedstawicielkami Fundacji Orange i Fundacji BGŻ BNP Paribas, które opowiedziały o swoich doświadczeniach z doborem narzędzi i metod ewaluacyjnych. Wywiad stanowił wprowadzenie do  pracy własnej uczestników nad wskaźnikami, za pomocą których mogliby trafnie określać efekty swoich działań. Wykorzystali w tym celu rezultat ćwiczeń z poprzedniego warsztatu - zidentyfikowane mechanizmy funkcjonujące w obszarach, którymi się zajmują. Poznali też matrycę mierzenia efektów.

Spotkanie zakończyło się wstępem do dyskusji i pracy nad standardami mierzenia efektów działań społecznych, których określenie będzie głównym przedmiotem kolejnego, ostatniego warsztatu 27.04.2017 r.

Wszystkie wypracowane w trakcie warsztatu narzędzia, przykładowe wskaźniki, terminologia i standardy zostaną opublikowane w podręczniku dla grantodawców i grantobiorców, który w wersji elektronicznej ukaże się jesienią 2017 r. Będzie go można pobrać ze strony Forum Darczyńców.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.