PL/EN

Warsztaty mierzenia efektów działań społecznych - spotkanie I

[12.12.2016 r.] 

9.12.2016 r. w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach trzydniowego cyklu warsztatów mierzenia efektów działań społecznych. Wzięło w nim udział liczne grono pracowników organizacji zrzeszonych w Forum Darczyńców, a także przedstawicieli operatorów PAFW (która jest członkiem Forum).Mierzenie efektów Programu Rozwoju Bibliotek - wizyta studyjna w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

[16.11.2016 r.] 

15.11.2016 r. odbyła się druga wizyta studyjna mająca na celu wymianę doświadczeń w mierzeniu efektów działań społecznych. Tym razem członkowie Forum Darczyńców zostali ugoszczeni przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która podzieliła się swoimi praktykami z ewaluacji Programu Rozwoju Bibliotek. Spotkanie było elementem projektu "Działamy dla zmiany" dofinansowanego ze środków Programu FIO.


Zapraszamy na szkolenie "Payroll deductions – jak zaplanować i wdrożyć program odpisów od pensji w firmie?"

[16.11.2016 r.] 

Payroll polega na dobrowolnej deklaracji pracowników firmy do regularnego przekazywania określonej kwoty z pensji na rzecz wybranej organizacji pozarządowej lub wybranego programu społecznego. To ważne narzędzie do angażowania i edukowania pracowników oraz budowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie. Szkolenie odbędzie się 23 listopada br.


Jak Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży mierzy efekty swoich działań - wizyta studyjna

[25.10.2016 r.] 

24.10.2016 r. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży podzieliła się swoimi doświadczeniami w mierzeniu efektów programu "Równać Szanse". Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele organizacji członkowskich Forum Darczyńców oraz organizacji pełniących funkcję operatorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wydarzenie to rozpoczęło cykl wizyt studyjnych w ramach prowadzonego prze Forum Darczyńców projektu "Działamy dla zmiany" dofinasowanego z Programu FIO.